Events

Seminář DCSY - Vrána R.: Framework DPDK v úloze NFV a jeho akcelerace

L314 24.3.2017

S narůstající rychlostí síťových linek narůstají také nároky na zařízení pro jejich zpracování. Specializovaná HW řešení jsou schopná zpracovat rychlosti až 100 Gbps avšak jejich nasazení může být nákladné. Pro rychlosti 10 a 40 Gbps je se jeví jako jedna z možností použití virtualizace síťových funkci (NVF), kterou lze provozovat na běžně dostupném serverovém HW. Vlastní zpracování pak může zajistit SW řešení jako například framework DPDK. V prezentaci se tedy zaměříme na dostupné možnosti využití DPDK pro úlohu NFV, a také možnosti dalšího urychlení za pomocí HW.

Speakers

Vrána Roman, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.238.189.171