Events

Seminar DCSY - Nevoral J.: Návrh polymorfních obvodů založených na ambipolárních tranzistorech

L314 13.10.2017

V prezentaci shrnu stav své disertační práce, která je zaměřena na návrh polymorfních obvodů na úrovni ambipolárních tranzistorů. Větší pozornost bude věnována výsledkům mého výzkumu za posledního půl roku, mimo jiné návrhu všech dvou a více vstupých hradel řízených polaritou napájecího napětí, které by šly využít při syntéze složitějších obvodů, a výpočetní úplnosti této polymorfní elektroniky.

Speakers

Nevoral Jan, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 3.226.251.81