Events

Seminar DCSY - Vaverka F.: Rozsáhlé ultrazvukové simulace

L314 13.10.2017

Na semináři budou představeny výsledky dosažené novou aproximačí metodou dekompozice domén pro Fourierovy spektrální metody (k-Wave) používané pro řešení šíření ultrazvukových vln. Diskutováno bude především škálování a efektivita metody na moderních clusterech (s GPU), ale také její nedostatky a další možná vylepšení.

Speakers

Vaverka Filip, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 100.24.209.47