Events

Seminar DCSY - Lacko B: První počítače u nás a prof. A. Svoboda

L314 20.10.2017

V úvodní přednášce workshopu bude uveden význam a podíl prof. A Svobody v souvislosti s realizací prvního reléového a prvního elektronkového počítače v českých zemích u příležitosti letošního 110. výročí jeho narození. Zmíněny budou i jeho zásluhy v oblasti využití analogových počítačů při automatickém řízení protiletadlové palby u nás i v USA.
Součástí workshopu před diskuzí bude promítnutí krátkého videa s rozhovory jeho spolupracovníků z Výzkumného ústavu matematických strojů Praha i ze zahraničí.

Your IPv4 address: 34.237.75.18