Events

Seminar DCSY - Lojda, J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy

L314 24.11.2017

V prezentaci bude představen způsob zavádění odolnosti proti poruchám (OPP) při využití jedné z nových metod návrhu, nazývané vysokoúrovňová syntéza (High-Level Synthesis, HLS). HLS je založena na konverzi algoritmu do popisu na úrovni RTL. Naše metoda vkládá redundanci na úrovni algoritmu před samotným zpracováním pomocí HLS. Prezentace cílí na experimentální vyhodnocení této metody a dále se zabývá kvantifikací "důležitosti" jednotlivých operací v algoritmu, jejichž zabezpečením je celková OPP výsledného systému zvýšena za určitou cenu, kterou představuje plocha na čipu.

Speakers

Lojda Jakub, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0