Events

Seminář DCSY - Krobot, P.: Rychlejší a přesnější analýza síťových dat

L314 1.12.2017

Ve své prezentaci shrnu stávající stav svého výzkumu, představím co jsem dělal přes prázdniny a jakým směrem se bude ubírat má další práce. Bude se tedy jednat o popis metody, využívající Bloomových filtrů pro zrychlení dotazování nad flow daty indexováním IP adres a prezentaci výsledků. Dále o výklad z oblasti předzpracování flow dat s cílem zkvalitnění těchto dat pro přesnější analýzu a nakonec uvedení do tématu dotazování nad databází síťových událostí.

Speakers

Krobot Pavel, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 18.206.15.215