Events

Seminar DCSY - Kešner F.: Metody charakterizace a rozpoznávání časového průběhu neuro-signálů

L314 5.1.2018

Prezentace bude primárně zaměřena na metody pro charakterizaci a rozpoznávání tvaru / časového průběhu signálů pocházejících z populací neuronů, konkrétně inter-iktálních spiků vyskytujících se v iEEG nahrávkách pacientů, trpících epilepsií. Navrhované a použité metody jsou obecně aplikovatelné také na další typy časových průběhu (tvarů) v biomedicínských signálech (např. HFO v iEEG, QRS komplexy v EKG, myo-elektrické aktivace, detekce a spike sorting z mikroelektrodových polí, a další). Konkrétně budou představeny metody využívající rozmístění popisných bodů a také metody postavené na konvolučních neuronových sítích.

Speakers

Kešner Filip, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 3.81.28.94