Events

Seminar DCSY - Bidlo M.: CERN pohledem informatika

L314 16.2.2018

Formou obrazové prezentace budou představena vybraná pracoviště Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) jako shrnutí exkurze zájemců z UPSY, která proběhla 25.1.2018. Konkrétně bude pojednáno o částicových urychlovačích, představujících stěžejní technologie této instituce, a to nejprve obecně a návazně podrobněji se zaměřením na vybrané typy urychlovačů a experimenty na nich prováděné (např.LINAC, LEIR, AD a výzkum antihmoty, LHC). Nebude chybět ani ukázka výpočetní techniky, bez níž se tento výzkum neobejde, třebaže z trochu jiného pohledu.

Speakers

Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 18.206.15.215