Events

Seminar DCSY - Nevoral J.: Nekonvenční technologie pro implementaci číslicových systémů

L314 9.3.2018

V dnešní době je naprostá většina konvenční výpočetní elektroniky založena na technologii CMOS a tranzistorech typu MOSFET. Pojednání k tématu disertační práce se blíže věnuje jednomu z nekonvenčních přístupů k číslicové elektronice, tzv. polymorfní elektronice. Polymorfní elektronika je schopná realizovat jedním obvodem různé funkce v závislosti na stavu okolního prostředí, což může představovat v jistých aplikacích výhodu oproti konvenčnímu řešení. Díky nedostatku kvalitních polymorfních hradel a kvalitních syntézních metod tak není v tuto chvíli nasazení polymorfní elektroniky často výhodné. Disertační práce si klade za cíl prohloubit řešení problému nedostatku kvalitních polymorfních hradel. Hlavním úkolem bude návrh kompletních sad hradel z různých typů tranzistorů, která budou konkurenceschopná obdobným obvodům řešeným konvenční cestou. Kompletní sady hradel by měly v důsledku přispět i k zavedení efektivnějších metod syntézy složitějších polymorfních obvodů. Dovolí pro návrh otevřít téměř libovolný stavový podprostor možných implementací požadovaného obvodu, což může vést buď ke zkrácení doby syntézy nebo k nalezení efektivnějšího řešení.

Speakers

Nevoral Jan, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 3.226.251.81