Events

Seminar DCSY - Kadlubiak K.: Evolučný návrh priestorovej dekompozície simulačnej domény

L314 13.4.2018

V úvodnej časti objasním ako zapadá evolučný návrh priestorovej dekompozície do kontextu simulácie ąírenia ultrazvuku v µudskom tele. Následne sa budem venova» samotnému evolučnému návrhu. Konkrétne formátu genotypu, prechodu od genotypu k fenotypu, výhodám a nevýhodám daného prístupu ako aj doposiaµ nameraným výsledkom.

Speakers

Kadlubiak Kristián, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 18.206.15.215