Events

Seminar DCSY - Palkovič M.: Projekt TETRAMAX

L314 7.6.2018

TETRAMAX je H2020 projekt, ktorého cieľom je podporovať inováciu produktov a služieb v EU priemysle, hlavne v malých a stredných podnikoch, s využitím aplikačne-špecifických digitálnych technológií (www.tetramax.eu). 
Na prednáške sa dozviete o princípoch cascaded funding v H2020 ako aj o iniciatívach Smart Anything Everywhere (SAE) a ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Tieto iniciatívy cez projekty ako je práve TETRAMAX poskytujú asistenčné a sprostredkovateľské služby pre transfer digitálnych technológií ako aj poskytujú financovanie medzinárodných experimentov pre transfer technológií (TTX) na základe otvorených verejných výziev. Dané výzvy sú administratívne oveľa menej náročné a oveľa viac flexibilné ako tradičné projekty z národných (napr. TA ČR) či medzinárodných (napr. H2020) zdrojov. Každý TTX projekt má obyčajne jedného priemyselného a jedného akademického partnera, preto je prednáška zaujímavá ako pre priemyselnú, tak pre akademickú sféru.

Speakers

Palkovič Martin, Ing., Ph.D., VCIT FIT VUT

Your IPv4 address: 18.232.53.231