Služby knihovny

Ceník služeb knihovny FIT v pdf.

Výpůjční služby

Konkrétní podmínky půjčování jsou uvedeny v Knihovním řádu VUT a v Provozním řádu knihovny FIT. Obecně platí, že jsou poskytovány výpůjční služby prezenční a absenční.

Řazení knih dle počítačového klasifikačního systému ACM

Knihy na volném výběru jsou oborově řazeny dle počítačového klasifikačního systému ACM. Více informací jak se orientovat v označení knih, najdete v informačním letáku.

 • Prezenční výpůjčky
  • využívání informačních materiálů pouze v prostorách knihovny
  • vybrané dokumenty, označené žlutým kolečkem, kvalifikační práce
  • některé dokumenty určené k prezenčnímu studiu je možné si po domluvě půjčit přes noc/přes víkend
  • za pozdní vrácení prezenčních knih účtujeme 25,- Kč/knihovní jednotku/den
  • starší kvalifikační práce a knihy ze skladu vám připravíme k vypůjčení do druhého dne od zadání požadavku (mailem či osobně v knihovně)
  • CD k diplomovým a bakalářským pracím půjčujeme studentům pouze na vyžádání od akademických pracovníků a doktorandů
 • Absenční výpůjčky
  • zapůjčení knih a informačních materiálů mimo knihovnu
  • výpůjční doba knih - 4 týdny
  • výpůjční doba skript - 6 týdnů
  • výpůjční doba FITkitů - 5 měsíců
  • výpůjční doba časopisů - 1 týden (aktuální číslo v knihovně zůstává, zapůjčit si můžete časopis označený zeleným proužkem)
  • možnost prodloužení maximálně 2x, pokud není dokument rezervován jiným čtenářem, časopisy rezervovat ani prodlužovat nelze
  • za pozdní vrácení absenčních knih účtujeme 2,- Kč/knihovní jednotku/den
  • maximální celkový počet výpůjček, které může student mít, je třicet
 • Meziknihovní a mezinárodní výpůjčky (MVS a MMVS)
  • pouze pro vyučující, doktorandy a diplomanty (se souhlasem vedoucího práce)
  • pokud není kniha dostupná ve fondu knihovny FIT VUT ani v jiné brněnské knihovně
  • MVS se provádí v rámci celé ČR
  • MMVS objednáváme ze zahraničí prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny
  • knihovny mohou žádat o MVS prostřednictvím emailu: knihovna@fit.vutbr.cz

Referenční služby

 • poskytování informací o fondu knihovny FIT
 • poskytování informací o FIT a ostatních fakultách VUT

Elektronické služby

Reprografické služby

 • černobílé a barevné kopírování a tisk, plotter, kroužková vazba, termovazba a laminace A4 (tyto služby jsou zpoplatněny, ceny se řídí dle ceníku schváleného děkanem Fakulty informačních technologií)
 • skenování studijních materiálů na přístroji Xerox WorkCentre 7335 - tato služba je zdarma
 • Prostudujte si, prosím, informace o tisku v knihovně zde.

Seminární místnosti

 • pro vaši týmovou práci můžete v knihovně využívat dvě seminární místnosti. Více informací zde.

Informační výchova

 • Pro studenty prvního ročníku organizujeme akreditovaný předmět IVIG (Informační vzdělávání - Informační gramotnost). Předmět poskytuje studentům základní informace pro rozvoj informační gramotnosti. Výuka je zaměřena především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými. Účelem je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Nákup knih

 • Pro akademické pracovníky, doktorandy a zaměstnance.
 • Otevřete si nové okno v prohlížeči Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox (dle vašich vlastních preferencí).
 • Požadavky na nákup se prováději na stránkách Portálu VUT (je třeba se přihlásit pomocí svého loginu a hesla) --> klikněte na Intraporál --> Nákup --> Nový košík .
 • Pro přijetí košíku je nutné uvést jméno osoby, která košík založila, pro koho jsou knihy určeny (Vlastník/Knihovna) a kdo hradí nákup (Vlastník/Knihovna).
 • Dále je nutné mít vyplněny v tabulce CO objekty položky "Zakázka" a "Nákladové středisko" NEBO "Zakázka" a "SPP prvek".
 • Následně klikněte na "Vložit záznam" pro vytvoření požadavku na knihu. Tento krok opakujte tolikrát, dokud nebudou v tabulce uvedeny všechny Vámi objednávané knihy.
 • Pro nákup jsou nejdůležitější údaje o názvu knihy a ISBN (uvádějte pokud možno bez pomlček).
 • Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně nákupu, kontaktujte některou z knihovnic.

Doplňkové služby

 • K dispozici je vám řezačka, sešívačka, nůžky, lepidlo a další. Stačí se ozvat. :)

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6