Řešitel:
Název:
Klíčová slova:
Od roku: Roků:  Stav: 
Agentura:
  
2019Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Horizon 2020, 2019-2022, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 AUFOVER - Automatizace Formální Verifikace (TACR), TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010192, 2019-2021, řešení
Řešitel: Kratochvíla Tomáš
Spoluřešitelé: Smrčka Aleš
 Auto-Navigation for Urban Air Mobility, Honeywell, 2019, řešení
Řešitel: Šolony Marek
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 AUTODEV - Automaty v rozhodovacích procedurách a verifikaci, GAČR - Standardní projekty, GA19-24397S, 2019-2021, řešení
Řešitel: Holík Lukáš
Spoluřešitelé: Strejček Jan
 Automatická extrakce atributů z produktových informací, ROI Hunter, 2019, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
 CESNET - implementační, ladící a testovací práce, CESNET, 2019, řešení
Řešitel: Žádník Martin
 EXCEL@FIT 2019, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-19-1, 2019-2020, řešení
Řešitel: Beran Vítězslav
 Experimentální prostředí pro výzkum, evaluaci a testování distribuovaných datových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2019-2020, řešení
Řešitel: Zobal Lukáš
Spoluřešitelé: Kolář Dušan, Mlýnek Petr, Musil Petr
 Flexibilní sonda pro realizaci zákonných odposlechů, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), 2019-2022, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
 Geodrom - vylepšení přesnosti přenosného 3D mapovacího systému, GEODROM, 2019, řešení
Řešitel: Španěl Michal
Spoluřešitelé: Veľas Martin
 KPB Intra - Nabíječka elektromobilů - 4. etapa, KPB, 2019, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029, 2019-2020, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 National Center of Competence for Cybersecurity, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077, 2019-2020, řešení
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA19-10137S, 2019-2021, řešení
Řešitel: Sekanina Lukáš
 Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, GX19-26934X, 2019-2023, řešení
Řešitel: Burget Lukáš
Spoluřešitelé: Karafiát Martin, Veselý Karel
 NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2019, řešení
Řešitel: Žmolíková Kateřina
Spoluřešitelé: Černocký Jan
 Pokročilá analýza srdeční depolarizace pomocí vysokofrekvenčních a ultra-vysokofrekvenčních složek elektrokardiogramu, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-19-5800, 2019, řešení
Řešitel: Goldmann Tomáš
Spoluřešitelé: Smíšek Radovan
 Pokročilé metody hluboké inspekce v aplikační vrstvě pro obranu proti dnešním hrozbám, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-19-5906, 2019-2020, řešení
Řešitel: Janků Petr
Spoluřešitelé: Holík Lukáš, Mlýnek Petr, Sláčik Ján, Vargovčík Pavol, Vojnar Tomáš
 Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL02000134, 2019-2021, řešení
Řešitel: Drahanský Martin
 Robust End-To-End SPEAKER recognition based on deep learning and attention models, EK EU - Horizon 2020, 843627, 2019-2021, řešení
Řešitel: Lozano Díez Alicia
 Škoda auto - Framework for Highly Integrated Advanced Systems, ŠKODA AUTO a.s., 2019, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 TBS - Kontrola kvality hardwarové platformy TBS, TBS_CZ, 2019, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Sikora Jiří
 Tescan - Segmentace obrazu pro mineralogickou analýzu, TESCAN, 2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Kolář Martin
 TESCAN 3DIM - Metody hlubokého učení pro zpracování 3D obrazových dat, TESCAN 3DIM, 2019, řešení
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Kodym Oldřich, Španěl Michal
 Test-it-off: robotizované offline testování produktů, MPO ČR - TRIO, FV40052, 2019-2021, řešení
Řešitel: Materna Zdeněk
 Topografická analýza obrazu s využitím metod hlubokého učení, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, 2019-2022, řešení
Řešitel: Čadík Martin
 TRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/VUT01, 2019-2020, řešení
Řešitel: Ryšavý Ondřej
Spoluřešitelé: Matoušek Petr
 TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010325, 2019-2021, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 TSB: Studie proveditelnost neveřejného ISP pro potřeby organizací a složek města Brna, TSB, 2019, ukončen
Řešitel: Grégr Matěj
Spoluřešitelé: Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej
 Validované datové úložiště (VDU), MPO ČR - TRIO, FV40176, 2019-2021, řešení
Řešitel: Rychlý Marek
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Burget Radek
 Výzkum a vývoj monitoringu tvářecí části kovacích lisů, MPO ČR - TRIO, FV40265, 2019-2022, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022169, 2019-2022, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Diez Sánchez Mireia, Karafiát Martin, Matějka Pavel
2018Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Čadík Martin, Kolář Martin, Smrž Pavel
 CAMEA - Pořízení dat, odborné konzultace, CAMEA, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
 Camea 2018 - příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Musil Martin
 Cesnet - implementační a ladící práce, CESNET, 2018, ukončen
Řešitel: Žádník Martin
 CZ.NIC - Urychlení DNS kolektoru, CZ.NIC, 2018-2030, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Dražil Jan
 Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000560, 2018-2021, řešení
 Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči českého jazyka, Phonexia, 2018, ukončen
Řešitel: Karafiát Martin
 Ericsson - Speaker Change Point Detection (SCPD) in media content, Ericsson, 2018-2019, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Diez Sánchez Mireia
 EXCEL@FIT 2018, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-18-1, 2018-2019, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A18011, FITOPTIVIS, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Geodrom - Experimentální ověření vlastností přenosného 3D mapovacího systému, GEODROM, 2018-2019, ukončen
Řešitel: Španěl Michal
Spoluřešitelé: Veľas Martin
 Intemac - Analýza připravenosti firmy Alba Metal pro prediktivní údržbu a Průmysl 4.0, Intemac, 2018, ukončen
Řešitel: Sadovský Petr
Spoluřešitelé: Veigend Petr
 KPB Intra - Nabíječka elektromobilů - 2. etapa, KPB, 2018, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 KPB Intra - Nabíječka elektromobilů - 3. etapa, KPB, 2018, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 Kunst - Nástroj pro tvorbu schémat technologických procesů v oblasti čistíren odpadních vod, Kunst, 2018-2019, řešení
Řešitel: Kočí Radek
 Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, MŠMT ČR - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, EF16_027/0008371, 2018-2022, řešení
Řešitel: Štěpánek Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000130, 2018-2021, řešení
Řešitel: Rozman Jaroslav
Spoluřešitelé: Zbořil František
 MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
 Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, řešení
Řešitel: Žmolíková Kateřina
Spoluřešitelé: Beneš Karel, Egorova Ekaterina, Silnova Anna, Veselý Karel
 NXP - konzultace - Computer Vision - 3, NXP, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 ONEPROVE - Výzkumu algoritmů počítačového vidění, rozšířené reality a souvisejících uživatelských rozhraní, ONEPROVE, 2018-2030, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Behúň Kamil
 PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Hradiš Michal, Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Phonexia - Vzdělávací aktivita, Phonexia, 2018-2020, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Burget Lukáš
 Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000394, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Španěl Michal
 Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18053, 2018-2020, řešení
Řešitel: Matoušek Radomil
Spoluřešitelé: Sekanina Lukáš
 Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18054, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
 Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
 Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu), MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18006, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
 SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Fiedler Petr
 SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010529, 2018-2020, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
 Škoda auto - Digital Minutes, ŠKODA AUTO a.s., 2018, ukončen
Řešitel: Sadovský Petr
 Škoda auto - Vývoj aplikace VRUT, ŠKODA AUTO a.s., 2018-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
 TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), EK EU - Horizon 2020, 2018-2021, řešení
Řešitel: Leupers Rainer
Spoluřešitelé: Palkovič Martin
 Tescan 3DIM - Analýza současných trendů a metod pro zpracování 3D dat, TESCAN 3DIM, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Španěl Michal
 VR Group - Uživatelské rozhraní pro řízení robotické platformy, VRG, 2018, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Výzkum efektivních kryptografických metod pro zvýšení bezpečnosti nastupujících komunikačních technologií v oblasti Internetu věcí, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, IGA FEKT/FIT-J-18-5434, 2018-2019, ukončen
Řešitel: Lichtner Ondrej
Spoluřešitelé: Sláčik Ján
 Zařízení pro automatické snímání očního pozadí (EYRINA4), TAČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019), TG01010054, 2018-2019, řešení
Řešitel: Drahanský Martin
 Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, řešení
Řešitel: Růžička Richard
2017Akcelerace algoritmů pro softwarové řešení "Picture in Picture" (PinP), Twistorm, s.r.o., 2017, ukončen
Řešitel: Kula Michal
 Analýza současného databázového modelu a návrhu nového modelu, investAukce, 2017, ukončen
Řešitel: Bartík Vladimír
 AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A17001, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Avast - Metody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu, Avast, 2017-2021, řešení
Řešitel: Kolář Dušan
Spoluřešitelé: Milkovič Marek
 Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Caffe XNOR-nets, FINGERA, 2017, ukončen
Řešitel: Hradiš Michal
 Camea 2017 - Příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2017, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš
 CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel, CDV, 2017, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
 CDV - Zpracování studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora, CDV, 2017, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 Cesnet - implementační a ladící práce, CESNET, 2017, ukončen
Řešitel: Žádník Martin
 Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 DDoS ochrana v sítí člena sdružení CESNET, CESNET, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Grégr Matěj
Spoluřešitelé: Podermański Tomáš
 Detekce vlny P v patologických záznamech EKG, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-17-4479, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Maršánová Lucie
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Goldmann Tomáš, Kolářová Jana, Němcová Andrea, Smíšek Radovan, Vítek Martin
 Digimat, CEA - Horizon 2020, 2017, ukončen
Řešitel: Sadovský Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16204, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Otrusina Lubomír
 Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic, Phonexia, 2017, ukončen
Řešitel: Karafiát Martin
Spoluřešitelé: Grézl František
 enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 FlowMon - Time machine, Flowmon, 2017, ukončen
Řešitel: Žádník Martin
 Geodrom - Analýza nástrojů pro zpracování 3D dat, GEODROM, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Španěl Michal
Spoluřešitelé: Veľas Martin
 Honeywell - Big Data Smoothing, HON INT, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Honeywell - KFC230 Turbulence Simulation, HON BK, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Honeywell - Pilot Turbulence KFC Evaluation, HON BK, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Honeywell - Weather Advisory System, HON INT, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 iARTIST - industry-Academia Research on Three-dimensional Image Sensing for Transportation, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 611362, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Sochor Jakub, Vučetić Miljan
 Infrastruktura pro moderní studium IT, MŠMT ČR - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení
Řešitel: Růžička Richard
 Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet, Medingo, 2017, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Polčák Libor, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
 Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FEKT-J-17-4745, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Chromý Adam
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
 IotCloud - Inteligence pro systémy IoT, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH02010845, 2017-2019, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
 KPB Intra - Uživatelské rozhraní nabíječky elektromobilů, KPB, 2017, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL), IARPA, P.O. LBN9513590, 2017-2021, řešení
Řešitel: Karafiát Martin
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Matějka Pavel, Plchot Oldřich
 Masarykova univerzita - Dermatoglyphix, MUNI - Rozvojové programy MŠMT, 2017, ukončen
Řešitel: Klíma Ondřej
 MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení
Řešitel: Růžička Richard
 MONET - Bezpečnostní audit systému Smart Payment Centrum, MONET+, 2017, ukončen
Řešitel: Barabas Maroš
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
 Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Martínek Tomáš, Meduna Alexander, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
 NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Žmolíková Kateřina
Spoluřešitelé: Černocký Jan
 NXP - konzultace - Computer Vision - 2, NXP, 2017, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 NXP - konzultace - Computer Vision, NXP, 2017, ukončen
Řešitel: Juránek Roman
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast, EK EU - Horizon 2020, PAMMOTH, PAMMOTH, 2017-2020, řešení
Řešitel: Jaroš Jiří
Spoluřešitelé: Bordovský Gabriel, Budiský Jakub, Čudová Marta, Jaroš Marta, Kadlubiak Kristián, Vaverka Filip
 Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, řešení
Řešitel: Sekanina Lukáš
Spoluřešitelé: Bartoš Václav, Bidlo Michal, Budiský Jakub, Crha Adam, Čekan Ondřej, Čudová Marta, Dobai Roland, Fučík Otto, Fukač Tomáš, Grochol David, Hrbáček Radek, Husa Jakub, Hyrš Martin, Jaroš Jiří, Kekely Lukáš, Kekely Michal, Kešner Filip, Kidoň Marek, Kořenek Jan, Krčma Martin, Krobot Pavel, Kučera Jan, Lojda Jakub, Martínek Tomáš, Matoušek Denis, Matoušek Jiří, Mrázek Vojtěch, Nevoral Jan, Nikl Vojtěch, Pánek Richard, Podivínský Jakub, Riša Michal, Růžička Richard, Strnadel Josef, Szurman Karel, Šimek Václav, Vašíček Zdeněk, Vaverka Filip, Viktorin Jan, Vrána Roman, Wiglasz Michal, Wrona Jan, Zachariášová Marcela
 Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Habrovec Jiří
Spoluřešitelé: Španěl Michal
 Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru, GAČR - Standardní projekty, GA17-12465S, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Kofroň Jan
 Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods, EK EU - Horizon 2020, 748097, 2017-2019, ukončen
Řešitel: Diez Sánchez Mireia
 Safetica - Použití technik síťové analýzy v rámci prevence ztráty dat, Safetica Services, 2017, ukončen
Řešitel: Pluskal Jan
Spoluřešitelé: Holkovič Martin
 Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000352, 2017-2019, řešení
Řešitel: Materna Zdeněk
Spoluřešitelé: Dubská Markéta, Kapinus Michal, Němečková Zita, Smrž Pavel
 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení, ŠKODA AUTO a.s., 2017, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Kolář Dušan
 Škoda auto -Webová aplikace - Slovník Průmyslu 4.0, ŠKODA AUTO a.s., 2017, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Žák Marek
 Tescan - Detekce referenčních značek v obraze FIB/SEM, TESCAN, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 Tescan - Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery, TESCAN, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Najman Pavel
 Twistorm - Akcelerace algoritmů pro softwarové řešení "Picture in Picture" (PinP) - 2, Twistorm, s.r.o., 2017, ukončen
Řešitel: Kula Michal
 VirtualTraining - Zlepšení parametrů počítačového vidění a počítačové grafiky v interním ověřovacím projektu Vision 2022, VirtualTraining, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Šolony Marek
 VUT Příležitost, MŠMT ČR - OP VVV PO2 Budování expertních kapacit - transfer technologií, EF16_014/0000645, 2017-2021, řešení
Řešitel: Molík Roman
Spoluřešitelé: Sadovský Petr
 Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FSI-J-17-4294, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Mrázek Vojtěch
Spoluřešitelé: Matoušek Radomil, Sekanina Lukáš
 Využití volné výukové kapacity FIT VUT, JMK - Ostatní projekty, které nespadají pod žádnou jinou výzvu, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Křena Bohuslav
 Vývoj indoor software určeného primárně pro cyklistiku - Rouvy AR, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, 2017-2020, řešení
Řešitel: Herout Adam
 Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Hradiš Michal
 WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
 Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka, GAČR - Juniorské granty, GJ17-23870Y, 2017-2019, řešení
Řešitel: Glembek Ondřej
Spoluřešitelé: Fér Radek, Novotný Ondřej
2016Analýza a optimalizace zobrazování reklamy v prostředí sítě Facebook, ROI Hunter, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Otrusina Lubomír, Škoda Petr
 CZ.NIC: Spolupráce při vývoji routeru Turris Omnia, CZ.NIC, 2016-2025, řešení
Řešitel: Korček Pavol
 Efficient Automata Techniques for Formal Reasoning, GAČR - Juniorské granty, GJ16-24707Y, 2016-2018, ukončen
Řešitel: Holík Lukáš
 Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, Aktion-76p11, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Kunovský Jiří
 Extrakce příznaků ze sítnice oka a jejich vyhodnocení, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
 Garnets - Systém informací o dojezdových dobách na městském okruhu, Garnets, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Hajduk Petr
 IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Grégr Matěj, Ryšavý Ondřej
 IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Mikroskopická analýza botanických vzorků a jejich příprava pro e-learning, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
 Monitorování bezdrátových síti Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti, CESNET, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Korček Pavol
Spoluřešitelé: Novotný Tomáš
 Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, GAČR - Standardní projekty, GA16-17538S, 2016-2018, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů, GAČR - Standardní projekty, GA16-08565S, 2016-2018, ukončen
Řešitel: Matyáš Václav
Spoluřešitelé: Sekanina Lukáš
 Sequence summarizing neural networks for speaker recognition, JMK - Horizon 2020, 5SA15094, 2016-2019, ukončen
Řešitel: Rohdin Johan A.
Spoluřešitelé: Burget Lukáš
 Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Karafiát Martin, Matějka Pavel
2015Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645523, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Burget Lukáš
 CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 DARPA - RATS - Robust Automatic Transcription of Speech, Raytheon BBN, P14322-BBN, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Matějka Pavel
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan
 Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony (DRAPÁK), MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152020025, 2015-2020, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Malenovský Vladimír, Matějka Pavel, Plchot Oldřich, Veselý Karel
 Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, 2015-2019, řešení
Řešitel: Burget Lukáš
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Matějka Pavel, Szőke Igor
 MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152019001, 2015-2019, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Korček Pavol, Žádník Martin
 Výzkum a vývoj aplikací pro Codasip, CODASIP, 2015-2029, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Výzkum a vývoj pro RehiveTech, RehiveTech, 2015-2020, řešení
Řešitel: Martínek Tomáš
Spoluřešitelé: Košař Vlastimil, Viktorin Jan
 Výzkum a vývoj pro soomz AG, soomz, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
2014Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Václavek Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Glembek Ondřej, Szőke Igor, Žižka Josef
 Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD14055, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Růžička Richard
Spoluřešitelé: Crha Adam, Nevoral Jan, Strnadel Josef, Šimek Václav, Tesař Radek
 R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Runtime Verification beyond Monitoring (ARVI), COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), IC1402, IC1402, 2014-2018, ukončen
Řešitel: Kofroň Jan
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Software Quality Improvement, RedHatCZ, 2014-2020, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Polok Lukáš, Smrž Pavel
2013Metodika uchovávání sbírkových předmětů kulturní povahy, MK ČR - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), DF13P01OVV016, 2013-2017, ukončen
Řešitel: Selucká Alena
 Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com, ReplayWell, 2013-2029, řešení
Řešitel: Černocký Jan
2012Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Dubská Markéta, Herout Adam, Juránek Roman, Jurzykowski Michal, Kučiš Michal, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Nečas Ondřej, Pečiva Jan, Seeman Michal, Smrž Pavel, Španěl Michal
 RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Fülöp Tibor, Korček Pavol, Láník Aleš, Přibyl Jaroslav
2011Vývoj robotického řízení automobilu a vývoj nové generace asistenčních systémů pro řízení, ARTIN, 2011-2019, řešení
Řešitel: Ondráček Tomáš
 Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén, CADWORK, 16092011, 2011-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Pečiva Jan, Starka Tomáš
2010Vývoj softwaru pro elektronické zařízení, Honeywell, HTSCZ000318, 2010-2018, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Martínek Tomáš, Zemčík Pavel, Žádník Martin
2005Brno University Security Laboratory, FIT VUT - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, BUSLab, 2005-2020, řešení
Řešitel: Hanáček Petr, Matyáš Václav, Říha Zdeněk, Staudek Jan
2003SOCRATES/ERASMUS teacher exchange programme, EACEA, Socrates/Erasmus, 2003-2020, řešení
2002Institucionální podpora vědy a výzkumu, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, 2112, 2002-2099, řešení
1991SIMLIB - simulační knihovna pro C++, FIT VUT - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, FIT-SIMLIB, 1991-2020, řešení
Řešitel: Peringer Petr
Spoluřešitelé: Martinek David

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171