CESNET - implementační, ladící a testovací práce

Název v angličtině:Cesnet - Implementation and Debugging
Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2019-04-11
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:CESNET
Anotace:
Implementační a ladící páce nad monitorovacími nástroji sdužení CESNET

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39