MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets

Název v češtině:Sociální sémantická analýza emocí pro inovativní vícejazyčnou analýzu velkých dat
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Černocký Jan, Dytrych Jaroslav, Matějka Jiří (FIT VUT), Nedeljković Sava (FIT VUT), Otrusina Lubomír, Prexta Dávid (FIT VUT), Rusiňák Petr (FIT VUT), Suchánek Jan (FIT VUT), Švaňa Miloš (FIT VUT), Zapletal Jakub (FIT VUT), Zárybnický Jakub (FIT VUT)
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:644632
Zahájení:2015-04-01
Ukončení:2017-03-31
Klíčová slova:sociální sémantika, vícejazyčná vícemodální emoční analýza, znalostní grafy, sociální televize
Anotace:
Projekt vyvine aplikace pro analýzu velkých multilingválních a multimodálních dat se zaměřením na vytváření emočních profilů chování uživatelů. Bude využito kombinace textových zdrojů, audio/video (včetně analýzy mluvené řeči v několika jazycích), sociální sítě a strukturovaná data.

Produkty

2016Webová služba pro extrakci emocí z videa, software, 2016
Autoři: Hradiš Michal, Kohút Jan
2015Komponent pro sémantické obohacování textu, software, 2015
Autoři: Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Programy pro zpracování korpusů, software, 2015
Autoři: Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Karásek Miroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Stahovač blogů pro MixedEmotions projekt, software, 2015
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel

Publikace

2018BUITELAAR Paul, WOOD Ian, NEGI Sapna, ARCAN Mihael, MCCRAE John P., ABELE Andrejs, ROBIN Cécile, ANDRYUSHECHKIN Vladimir, ZIAD Housam, SAGHA Hesam, SCHMITT Maxmilian, SCHULLER Björn W., SÁNCHEZ-RADA J. Fernando, IGLESIAS Carlos A., NAVARRO Carlos, GIEFER Andreas, HEISE Nicolaus, MASUCCI Vincenzo, DANZA Francesco A., CATERINO Ciro, SMRŽ Pavel, HRADIŠ Michal, POVOLNÝ Filip, KLIMEŠ Marek, MATĚJKA Pavel a TUMMARELLO Giovanni. MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis. IEEE Transactions on Multimedia. 2018, roč. 20, č. 9, s. 2454-2465. ISSN 1520-9210.
 DYTRYCH Jaroslav a SMRŽ Pavel. Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text. Lecture Notes in Computer Science. 2018, roč. 2017, č. 10839, s. 205-221. ISBN 978-3-319-93581-2. ISSN 0302-9743.
2016DYTRYCH Jaroslav a SMRŽ Pavel. Interaction Patterns in Computer-assisted Semantic Annotation of Text - An Empirical Evaluation. In: Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, s. 74-84. ISBN 978-989-758-172-4.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. WTF-LOD - A New Resource for Large-Scale NER Evaluation. In: Proceedings of the Tenth conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož: European Language Resources Association, 2016, s. 3299-3302. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 POLOK Lukáš a SMRŽ Pavel. Increasing Double Precision Throughput on NVIDIA Maxwell GPUs. In: Proceedings of the 24th High Performance Computing Symposium. Pasadena / Los Angeles: Association for Computing Machinery, 2016, s. 146-153. ISBN 978-1-5108-2318-1.
 POLOK Lukáš, ILA Viorela S. a SMRŽ Pavel. 3D Reconstruction Quality Analysis and Its Acceleration on GPU Clusters. In: Proceedings of European Signal Processing Conference 2016. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-0-9928626-6-4.
 POVOLNÝ Filip, MATĚJKA Pavel, HRADIŠ Michal, POPKOVÁ Anna, OTRUSINA Lubomír, SMRŽ Pavel, WOOD Ian, ROBIN Cécile a LAMEL Lori. Multimodal Emotion Recognition for AVEC 2016 Challenge. In: AVEC '16 Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion Challenge. Amsterdam: Association for Computing Machinery, 2016, s. 75-82. ISBN 978-1-4503-4516-3.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109