ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems

Název v češtině:Schéma pro vytváření vestavěných systémů pracujících v reálném čase v závislosti na možnostech a omezeních aplikace
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Smrž Pavel
Další řešitelé:Chrápek David, Juránek Roman, Kajan Rudolf, Klicnar Lukáš, Musil Martin, Musil Petr, Svoboda Pavel
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - Společné technologické iniciativy
Kód:7H12006, 295371 - CRAFTERS
Zahájení:2012-06-01
Ukončení:2015-09-30
Klíčová slova:QoS, real-time, reliability, security, resource management, RTOS, middleware, run-time environment, multiprocessor, many-core, MPSoC, platform, system-on-chip, network-on-chip, SoC, NoC, IPXACT
Anotace:
Projekt se zabývá schématem pro vytváření vestavěných systémů pracujících v reálném čase v závislosti na možnostech a omezeních aplikace.

Produkty

2014LBP Detector Toolbox, software, 2014
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
2013Random Forest Toolbox, software, 2013
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
2012Detekce v obraze pomocí AdaBoost ve VHDL, software, 2012
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman

Publikace

2015CHRÁPEK David, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Depth-Based Filtration for Tracking Boost. In: Springer International Publishing. Catania: Springer International Publishing, 2015, s. 217-228. ISBN 978-3-319-25903-1.
2014ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Human action recognition for real-time applications. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. Angers, 2014, s. 646-653. ISBN 978-989-758-018-5.
2013KLICNAR Lukáš, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. In: Proceedings of SCCG 2013. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 28-31. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.
 ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Action recognition using combined local features. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2013. Praha: IADIS, 2013, s. 111-118. ISBN 978-972-8939-89-2.
 ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman, MUSIL Martin, MUSIL Petr a HRADIŠ Michal. High Performance Architecture for Object Detection in Streamed Videos. In: Proceedings of FPL 2013. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-0004-6.

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18