Applying Pilots Models for Safer Aircraft

Název v češtině:Aplikování Modelů Pilotů pro Bezpečnější Letadla
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Černocký Jan, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Behúň Kamil, Fér Radek, Grézl František, Kobes Michal (UPGM FIT VUT), Mošner Ladislav (FIT VUT), Novotný Ondřej, Pavelková Alena, Popková Anna (FIT VUT), Schwarz Petr, Silnova Anna, Skácel Miroslav, Ščavnický Tomáš (FIT VUT)
Agentura:7th Framework programme - Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb.
Kód:7E13047, 605141
Zahájení:2013-09-01
Ukončení:2016-08-31
Anotace:
Projekt A-PiMod se zabývá aplikováním modelů pilotů za účelem zlepšení bezpečnosti letu, navržením nového přístupu k designu pilotní kabiny, zaměřené na člověka, který rozšíří porozumění lidskému faktoru ve sdíleném systému člověk-stroj, tím, že vezme v úvahu rostoucí úroveň operační složitosti a nových provozních konceptů (SESAR).

Publikace

2016ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, KARAFIÁT Martin, VESELÝ Karel, DELCROIX Marc, WATANABE Shinji, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Data selection by sequence summarizing neural network in mismatch condition training. In: Proceedings of Interspeech 2016. San Francisco: International Speech Communication Association, 2016, s. 2354-2358. ISBN 978-1-5108-3313-5.
2015BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 0-00-000000-0.
 PAVELKOVÁ Alena, HEROUT Adam a BEHÚŇ Kamil. Usability of Pilot's Gaze in Aeronautic Cockpit for Safer Aircraft. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-6595-6.
2014BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PÁLDY Alexander. Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose Estimation. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-223-3601-7.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81