Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování

Název v angličtině:Transfer of knowledge in the field of 3D reconstruction and 3D mapping
Hlavní řešitel:Habrovec Jiří (GEODROM)
Spoluřešitelé:Španěl Michal
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2018-09-30
Klíčová slova:laserové skenování, přenosný mapovací systém, 3D rekonstrukce, SLAM
Anotace:
Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brně do firmy GEODROM s.r.o., která se zabývá návrhem a vývojem přenosného mapovacího přístroje pro účely geodetického zaměření a tvorbu technické dokumentace. Jedná se o kompaktní systém, který dokáže pracovat nezávisle na signálu GNSS a je natolik lehký, že může být snadno přenášen člověkem. Při měření jsou zaznamenávány údaje o trajektorii, čase a prostorové informace předmětu měření v reálném čase. Za pomoci softwarového řešení pro zpracování změřených dat, s využitím metod 3D rekonstrukce a technik typu SLAM, proběhne automatické zpracování dat s výstupem ve formě trajektorie, informace o čase snímání a homogenního mračna 3D bodů, které lze následně transformovat do vhodných souřadnicových systémů.

Publikace

2018VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for IMU Assisted Odometry Estimation using Velodyne LiDAR. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 71-77. ISBN 978-1-5386-5221-3.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for Very Fast Ground Segmentation in Velodyne LiDAR Data. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 97-103. ISBN 978-1-5386-5221-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0