Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje

Název v angličtině:Research and development of diagnostic unit for forming machines
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Hradiš Michal
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
Kód:FV20512
Zahájení:2017-04-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:Prediktivní diagnostika, Průmysl 4.0
Anotace:
V rámci koncepce Průmysl 4.0 bude proveden výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje za účelem prediktivní diagnostiky těchto strojů.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215