Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition

Název v angličtině:Phonexia s.r.o. - BUT FIT Contract: Project SRE - Speaker REcognition
Hlavní řešitel:Černocký Jan
Spoluřešitelé:Karafiát Martin, Matějka Pavel
Další řešitelé:Kamsali Veera Mounika, Mošner Ladislav (FIT VUT), Otáhalová Sylva
Agentura:Phonexia s.r.o.
Zahájení:2016-10-16
Ukončení:2019-09-30
Klíčová slova:rozpoznávání mluvčího
Anotace:
Účelem Smlouvy je výzkum a následný vývoj systému pro rozpoznávání mluvčího (speaker recognition, SRE) jež má za cíl zlepšit kvalitu enginu SRE.

Publikace

2017MATĚJKA Pavel. Souhrnná zpráva k projektu "Speaker REcognition" za rok 2017. Brno: Phonexia s.r.o., 2017.
2016MATĚJKA Pavel. Souhrnná zpráva k projektu "Speaker REcognition" za rok 2016. Brno: Phonexia s.r.o., 2016.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94