DDoS ochrana v sítí člena sdružení CESNET

Název v angličtině:DDoS protection in the CESNET network
Hlavní řešitel:Grégr Matěj
Spoluřešitelé:Podermański Tomáš (CVIS VUT)
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2017-08-29
Ukončení:2018-08-28
Klíčová slova:DDoS, ochrana, síťová bezpečnost
Anotace:
Útoky DDoS představují čím dál závažnější problém současného Internetu. Postupem času se staly prostředkem k vedení kybernetických válek, vyřizování si účtů v rámci konkurenčního boje, nástrojem páchání hospodářských škod anebo kratochvílí nejrůznějších aktivistických skupin. Efektivní ochrana sítě před útoky DDoS přitom představuje velice náročný úkol, který se postupem času komplikuje společně s rostoucí rafinovaností útoků. Projekt řeší implementaci obrany proti útokům DDoS v koncové síti typického člena sdružení CESNET, přičemž zohledňuje specifika typické pro vysokorychlostní výzkumné sítě. Současně také projekt v maximální možné míře využívá opensource a nástrojů vyvíjených v rámci sdružení CESNET. Výsledné řešení může posloužit jako předloha pro řešení ochrany proti útokům DDoS u ostatních členů sdružení CESNET.

Publikace

2017GRÉGR Matěj. Souhrnná zpráva k projektu DDoS ochrana člena sdružení CESNET. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94