Analýza současného databázového modelu a návrhu nového modelu

Název v angličtině:Analysis of the current database model and design of the new model
Hlavní řešitel:Bartík Vladimír
Další řešitelé:Volf Tomáš
Agentura:Investiční aukce s.r.o.
Zahájení:2017-06-01
Ukončení:2017-08-31
Klíčová slova:Databáze
Anotace:

Nabízíme Vám projekt, který spočívá v analýze současného databázového modelu a návrhu nového modelu, který: odstraní designové nedostatky, odstraní nedostatky proti normálním formám, odstraní redundantní a nepoužívané entity a atributy, optimalizuje datové typy atributů a zapracuje podporu souběžně vyvíjených funkcionalit systému. Následuje příprava plánu na jednorázovou nebo inkrementální migraci ze starého na nový model, datový konverzní nástroj a úpravu codebase systému.

 

Řešitelský tým zpracuje designové nedostatky databázového modelu - místy nejasné relace a nedostatečné logické oddělení dat.

Formální návrhové nedostatky databázového modelu - způsobují redundanci dat a zvyšují komplexnost databázových dotazů.

Nevhodné datové typy - komplikují validaci dat při zpracování.

Přítomnost redundantních a nepoužívaných dat - komplikuje práci s databází a zvyšuje riziko lidské chyby.

 

Nabízíme Vám analýzu současného databázového modelu a návrhu nového modelu s cílem projektu migrace firemního systému na nový databázový model. Díky tomu dojde k realokaci vývojových kapacit z nadbytečné údržby na vývoj funkcionalit. Usnadnění návrhu rozšiřování systému. Zrychlení a zpřesnění dolování dat.

 

Při řešení bude využit databázový systém PostgreSQL , další technologie dle provedené analýzy. Projekt bude realizován na výpočetních zařízeních Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Popis projektu:
Předpokládaný časový harmonogram je následující:

1. Analýza stávajícího databázového modelu - 2 týdny

2. Odstranění designových nedostatků (např. rozdělení business a autentizační logiky) - 3 týdny

3. Normalizace databáze (podle normálních forem návrhu relačních databází) - 2 týdny

4. Odstranění redundancí a nevyužitých entit a atributů - 1 týdny

5. Optimalizace datových typů - 1 týdny

6. Zapracování datové podpory vyvíjených funkcionalit - 2 týdny

7. Vytvoření konverzního nástroje ze starého modelu na nový - 3 týdny

8. Vytvoření plánu migrace - 2 týdny

9. Úprava codebase systému pro nový model - 3 týdny

Publikace

2017BARTÍK Vladimír a VOLF Tomáš. Zpráva z řešení projektu - Analýza současného databázového modelu a návrh nového modelu. Brno: Investiční aukce s.r.o., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0