Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví

Název v angličtině:Intermodel registration of medical 3D data
Hlavní řešitel:Chromý Adam (FEKT VUT)
Spoluřešitelé:Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT/FEKT-J-17-4745
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2018-02-28
Klíčová slova:Lékařská obrazová data, multimodální registrace, fúze lékařských snímků
Anotace:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro vzájemné zarovnání sesazených multimodálních snímků a algoritmů pro jejich rozdílové porovnání. Tyto algoritmy jsou poslední, avšak zásadní částí pro uplatnění výsledků výzkumu realizovaného v rámci obou pracovišť v  klinické praxi. Uvedení zmíněných aplikací do praxe přinese snížení dávek ionizačního záření pro pacienta či nové informace pro diagnózu jeho onemocnění.

Publikace

2018KLÍMA Ondřej, NOVOBILSKÝ Petr, MADEJA Roman, BAŘINA David, CHROMÝ Adam, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Intensity-Based Nonoverlapping Area Registration Supporting "drop-Outs" in Terms of Model-Based Radiostereometric Analysis. Journal of Healthcare Engineering. London: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-10. ISSN 2040-2295.
2017KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 31-33. ISSN 1335-5694.
 KRÁLÍK Miroslav, INGROVÁ Pavlína, KOZIEL Slawomir, HUPKOVÁ Adéla a KLÍMA Ondřej. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology. 2017, roč. 162, č. 4, s. 641-656. ISSN 0002-9483.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171