Metodika uchovávání sbírkových předmětů kulturní povahy

Název v angličtině:Methodic for optimal maintenance of cultural heritage objects
Hlavní řešitel:Selucká Alena
Další řešitelé:Matoušek Petr
Agentura:Ministerstvo kultury České republiky - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Kód:DF13P01OVV016
Zahájení:2013-01-01
Ukončení:2017-01-01
Klíčová slova:konzervace, mobilní kulturní dědictví, udržitelnost, ochrana, monitorování, prostředí
Anotace:
Společný projekt Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně si klade za cíl vytvoření metodik, určených pro dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví. V rámci projektu bude provedeno zhodnocení stávajících technologií a systémů ochrany předmětů kulturní povahy z pohledu preventivní péče a navržena jejich optimalizace. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR.

Hlavním cílem projektu je zpracování metodik pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy, jak v prostředí sbírkotvorných institucí, tak památkových objektů. Záměrem je zhodnocení technologií a systémů ochrany, využívaných k ochraně kulturního dědictví z pohledu preventivní péče a navržení jejich optimalizace. Zohledněny budou všechny aspekty související se stavebně-technickými a fyzikálními parametry budovy, stanovením rizikových faktorů, spojených s problematikou bezpečnostních systémů, vnitřním prostředím, ukládáním, vnitřním vybavením a režimem sledovaných předmětů. Metodiky budou formulovány na základě evaluace konkrétních muzejních objektů a kulturních památek. Součástí metodik se stane také návod pro optimální nakládání s předměty kulturního dědictví, sloužící jako výukový materiál.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109