BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing"

Název v angličtině:BOREC - Colour Image in "Realtime Embedded Computing"
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Bařina David, Čadík Martin, Kolář Martin, Smrž Pavel
Další řešitelé:Bittner Jiří (), Žára Jiří (ČVUT)
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
Kód:TH03010330
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:zpracování barevného obrazu; spektrální zobrazování; detekce objektů; extrakce příznaků; aplikace zpracování multispektrálních obrazů; embedded systémy
Anotace:
Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.

Publikace

2018ČADÍK Martin, SÝKORA Daniel a LEE Sungkil. Automated outdoor depth-map generation and alignment. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2018, roč. 74, č. 3, s. 109-118. ISSN 0097-8493.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109