Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic

Název v angličtině:Delivery of an acoustic model of automatic speech recognizer for Arabic language - dialect: Gulf Arabic
Hlavní řešitel:Karafiát Martin
Spoluřešitelé:Grézl František
Agentura:Phonexia s.r.o.
Zahájení:2017-07-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:akustický model, rozpoznávač řeči
Anotace:
Cílem je dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic. Výsledek je kompatibilní s interními systémy Objednatele.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81