Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being

Název v češtině:Vyhodnocování a zlepšování emoční kompetence pro duševní pohodu mladých: objektivní přístup využívající mobilní technologie s cílem prevence duševních poruch a podpory duševní pohody
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:754657
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2021-12-31
Klíčová slova:Mental health, wellbeing, primary prevention
Anotace:
Projekt se zabývá vyhodnocováním a zlepšováním emoční kompetence pro duševní pohodu mladých. Využívá mobilní technologie (především komunikaci prostřednictvím chytrých telefonů) a vytváří nové postupy prevence duševních poruch a podpory duševní pohody.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39