iARTIST - industry-Academia Research on Three-dimensional Image Sensing for Transportation

Název v češtině:iARTIST - industry-Academia Research on Three-dimensional Image Sensing for Transportation
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Sochor Jakub, Vučetić Miljan (UPGM FIT VUT)
Agentura:Information and Communication Technologies (ICT) 7th Framework programme - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Kód:611362
Zahájení:2017-10-01
Ukončení:2018-01-31
Klíčová slova:intelligent transportation systems, academic-industrial secondments, visual sensors
Anotace:
iARTIST je projekt mezi akademickými institucemi (University of Oxford, TU Munich, Brno University of Technology) a dvěma průmyslovými partnery (Vlatacom a Tattile) s cílem vyvíjet budoucí generaci chytrých dopravních systémů. Projekt je financován Evropskou komisí programem Marie Curie IAPP a poskytuje možnost výměnných pobytů mezi akademickými a průmyslovými partnery.

Publikace

2018ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub a MAKAROV Aleksej. Detection of Traffic Violations of Road Users Based on Convolutional Neural Networks. In: 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL). Belgrade: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-6974-7.
 ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub a MAKAROV Aleksej. Vehicle Fine-grained Recognition Based on Convolutional Neural Networks for Real-world Applications. In: 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL). Belgrade: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 1-5. ISBN 978-1-5386-6974-7.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231