CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel

Název v angličtině:Vehicle Trajectory and Movement Analysis
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
Agentura:Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Zahájení:2017-09-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:Doprava, Analýza trajektorie a pohybu vozidel
Anotace:
Cílem je analyzovat trajektorie a rychlost vozidel sledováním jejich registračních značek ve videozáznamech. Výstupem budou statistické informace o trajektoriích vozidel v zatáčce a o jejich rychlostech. Součástí výstupu bude vizualizace statistik pro každou lokalitu. Objednatel zhotoviteli dodá záznamy videa, kde alespoň v části záznamu budou vyznačeny kalibrační značky podle domluvy. Zhotovitel provede nezbytné experimenty, vytvoří softwarové nástroje a s jejich pomocí zpracuje dodaná videa a výsledky zpracování předá objednateli.

Publikace

2017HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Analýza trajektorie a pohybu vozidel. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109