Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections

Název v češtině:Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literních textů
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Otrusina Lubomír
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - European Cooperation in Science and Technology (COST)
Kód:CA16204
Zahájení:2017-11-03
Ukončení:2021-11-02
Klíčová slova:advanced semantic, multi-language, literary text, text collections
Anotace:
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16204 - Distant-Reading - v oblastech souvisejících se sémantickým obohacováním rozsáhlých souborů literárních textů v různých jazycích. Budeme zkou-mat a vyvíjet pokročilé metody extrakce metadat a anotace obsahu, s cílem explicitní reprezentace široké škály sémantických struktur v textech, nové techniky adaptace stávajících zdrojů a nástrojů pro nové jazyky, oblasti a kontexty, a způsoby efektivní správy shromážděných zdrojů a kontroly jejich kva-lity a konzistence.

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216