CDV - Zpracování studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora

Název v angličtině:Feasibility study for traffic aggregation based on automatic algorithm with minimal operator inputs
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Juránek Roman
Další řešitelé:Dobeš Petr, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
Agentura:Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Zahájení:2017-11-01
Ukončení:2017-12-12
Klíčová slova:studie proveditelnosti, sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace
Anotace:
Studie zahrnuje:

1. Koncepce HW mobilního zařízení pro operativní sčítání dopravy včetně doporučení vhodných funkcionalit SW rozhraní pro analýzu registračních značek a kategorizace vozidel (O, M, N ,A ,K)

2. Vytvoření experimentálního software, který zpracuje vstupní video a vytvoří výstup s rozpoznanými daty použitelný pro potřeby sčítání dopravy.

3. Pořízení vhodné testovací sady dat (nahrání videí dopravy) v rozsahu 2h záznamu.

4. Zpracování pořízení testovací sady dat a zhodnocení funkčnosti.

5. Zpracování testovací sady dat dodané odběratelem (v rozsahu maximálně 2h záznamu), zhodnocení funkčnosti.

6. Vytvoření zprávy o zjištěných skutečnostech a výsledcích experimentu.

Publikace

2017HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6