VirtualTraining - Zlepšení parametrů počítačového vidění a počítačové grafiky v interním ověřovacím projektu Vision 2022

Název v angličtině:Improve the parameters of computer vision and computer graphics in an internal validation project Vision 2022
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Šolony Marek
Další řešitelé:Matýšek Michal
Agentura:VirtualTraining s.r.o.
Zahájení:2017-11-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:Zlepšení parametrů počítačového vidění
Anotace:
Bude provedena analýza dat, analýza produktů, návrh nových postupů a implementace, provedení experimentů, vyhodnocení metody.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94