Tescan - Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery

Název v angličtině:Microscope control with RGBD camera
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Najman Pavel
Agentura:TESCAN Brno, s.r.o.
Zahájení:2017-12-01
Ukončení:2018-04-30
Klíčová slova:Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery
Anotace:

Předmětem smlouvy je studie proveditelnosti doplňkového ovládání mikroskopu SEM pomocí RGBD kamery. Toto zařízení bude pevně umístěno na displeji počítače mikroskopu a bude opticky zaměřeno na operátora. Pohyb operátora hlavou směrem k displeji bude ovlivňovat chování softwaru pro řízení mikroskopu.

TESCAN Brno, s.r.o. (dále TESCAN) připraví a do dvou týdnů od podpisu smlouvy předá zhotoviteli potřebné softwarové API v programu TESCAN pro řízení mikroskopu. API bude koncipováno nad protokolem TCP/IP tak, aby bylo možné spojení i vzdáleně po počítačové síti. Fakulta informačních technologií (dále FIT) zajistí sběr dat ze zařízení, filtraci dat, vyhodnocení základních gest uživatele, a předání zpracovaných informací pomocí softwarového API do softwaru TESCAN.

Popis projektu:

V rámci této studie proveditelnosti budou zpracovány následující techniky ovládání mikroskopu.

1.       Řízení dvojrozměrné funkce mírným pohybem hlavy. Např. v případě centrování mikroskopu je zřejmě možné pohybem hlavou vlevo / vpravo / vpřed / vzad měnit hodnotu parametrů, např. centrování. Software FIT bude zasílat informaci o poloze hlavy vlevo/vpravo a vpřed/vzad.

2.       Automatické přepínání kontextu okna podle toho, kam se uživatel dívá. Software FIT bude pravidelně předávat informaci o tom, kterou část obrazovky uživatel pozoruje.

3.       Navigace v rozlehlém 2D obraze - pohyb hlavy vpřed/vzad bude mapován na funkci zoom v obraze, pootočení hlavy vlevo/vpravo či nahoru/dolů bude sloužit k pohybu daným směrem v panoramatu.

V případě, že se během vývoj objeví nové nápady či metody odlišné od předchozích technik, lze po dohodě smluvních stran zkoumané techniky změnit.

Výstupem FIT je praktická demonstrace těchto tří uvedených metod.

Publikace

2018NAJMAN Pavel a ZEMČÍK Pavel. Souhrnná zpráva ke smluvnímu výzkumu - Tescan. Brno: TESCAN Brno, s.r.o., 2018.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81