Tescan 3DIM - Analýza současných trendů a metod pro zpracování 3D dat

Název v angličtině:Analysis of Modern Trends and State of the Art Methods for 3D Data Processing
Hlavní řešitel:Hajduk Petr
Spoluřešitelé:Španěl Michal
Další řešitelé:Otáhalová Sylva
Agentura:TESCAN 3DIM, s.r.o.
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:3D obrazová data, polygonální modely, zpracování obrazu, zpracování 3D geometrie, strojové učení, hluboké učení
Anotace:
Předmětem spolupráce je zejména ve vypracování rešerší současných metod a trendů v oblasti zpracování a analýzy 3D polygonálních modelů a rozpoznávání 2D/3D obrazových dat moderními metodami strojového učení. Tvorbě analýz vhodnosti využití současných metod pro potřeby a úlohy definované Partnerem, případně experimentální ověření vlastností vybraných metod a konzultacích již existujících řešení Partnera a technické pomoci při jejich inovaci.

Publikace

2018KODYM Oldřich, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss. In: Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings. Stuttgart: Springer International Publishing, 2018, s. 1-9. ISBN 978-3-030-12939-2. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39