Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně

Název v angličtině:International mobility of researchers at the Brno University of Technology
Hlavní řešitel:Štěpánek Petr
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Kód:EF16_027/0008371
Zahájení:2018-03-01
Ukončení:2022-05-31
Klíčová slova:mobilita, výzkumník, výzkum, post-dok, junior, senior, zahraničí
Anotace:
Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT. Budou realizovány 4 typy mobilit: příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-post-doků do ČR - 12 mobilit; příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-seniorů do ČR - 12 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-juniorů z ČR - 46 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-seniorů z ČR - 12 mobilit; v součtu celkem 82 mobilit.

Publikace

2019MRÁZEK Vojtěch, HANIF Muhammad A., VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a SHAFIQUE Muhammad. autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components. In: The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19). Las Vegas: Association for Computing Machinery, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-6725-7.
 MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš, HANIF Muhammad A. a SHAFIQUE Muhammad. ALWANN: Automatic Layer-Wise Approximation of Deep Neural Network Accelerators without Retraining. In: Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Denver, 2019, s. 1-8.
 ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., STAFYLAKIS Themos a ČERNOCKÝ Jan. How To Improve Your Speaker Embeddings Extractor in Generic Toolkits. In: Proceedings of ICASSP 2019. Brighton: IEEE Signal Processing Society, 2019, s. 6141-6145. ISBN 978-1-5386-4658-8.
2018ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Convolutional Neural Networks and X-Vector Embedding for DCASE2018 Acoustic Scene Classification Challenge. In: Proceedings of DCASE 2018 Workshop. Surrey: Tampere University of Technology, 2018, s. 1-5. ISBN 978-952-15-4262-6.
 ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, SAMETI Hossein a ČERNOCKÝ Jan. Spoken Pass-Phrase Verification in the i-vector Space. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 372-377. ISSN 2312-2846.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81