AUTODEV - Automaty v rozhodovacích procedurách a verifikaci

Název v angličtině:Automata for Decision Procedures and Verification
Hlavní řešitel:Holík Lukáš
Spoluřešitelé:Strejček Jan (FI MUNI)
Další řešitelé:Lengál Ondřej, Rogalewicz Adam, Vojnar Tomáš
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA19-24397S
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2021-12-31
Klíčová slova:Konečné automaty na konečných i nekonečných objektech, heuristiky pro efektivní operace s automaty, rozhodovací procedury, formální analýza a verifikace, analýza programů s ukazateli, analýza programů s řetězci, analýza konečnosti běhu a vlastností typu živost.
Anotace:
Cílem projektu je navrhnout efektivní heuristiky pro efektivní práci s různými typy automatů. Tyto techniky budou následně ověřeny v oblasti analýzy práce s pamětí, práce s řetězci a v oblasti ověřování konečnosti běhu, resp. vlastností typu živost.

Produkty

2019Trau: SMT řešič řetězcových omezení, software, 2019
Autoři: Abdulla Parosh A., Atig Mohamed F., Bui Phi Diep, Holík Lukáš, Chen Yu-Fang, Rezine Ahmed, Rummer Philipp
2015Norn: SMT řešič řetězcových omezení, software, 2015
Autoři: Abdulla Parosh A., Atig Mohamed F., Holík Lukáš, Chen Yu-Fang, Rezine Ahmed, Stenman Jari

Publikace

2019ČEŠKA Milan a KŘETÍNSKÝ Jan. Semi-Quantitative Abstraction and Analysis of Chemical Reaction Networks (Extended Abstract). In: Proceedings of the 17th International Conference on Computational Methods in Systems Biology (CMSB'19). To be published in 2019. Trieste: Springer International Publishing, 2019, s. 1-4.
 ČEŠKA Milan a KŘETÍNSKÝ Jan. Semi-Quantitative Abstraction and Analysis of Chemical Reaction Networks. In: Proceedings of the 31th International Conference on Computer Aided Verification (CAV'19). To be published in 2019. New York: Springer International Publishing, 2019, s. 1-19.
 ČEŠKA Milan, HENSE Christian, JUNGES Sebastian a KATOEN Joost-Pieter. Counterexample-Driven Synthesis for Probabilistic Program Sketches. In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Formal Methods. To be published in 2019. Porto: Springer International Publishing, 2019, s. 1-19.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0