MONET - Bezpečnostní audit systému Smart Payment Centrum

Název v angličtině:Secuirty audit of Smart Payment Centrum system
Hlavní řešitel:Barabas Maroš
Agentura:MONET+, a.s.
Zahájení:2017-01-05
Ukončení:2017-01-23
Klíčová slova:bezpečnostní audit, penetrační testy
Anotace:
Účelem projektu byly penetrační testy a bezpečnostní audit k zjištění úrovně bezpečnosti technického vybavení MONET+. Projekt sa skládal z následujících fází:
  • Fyzická kontrola zařízení data-centra;
  • Interní penetrační testy infrastruktury Payment Centra;
  • Externí penetrační test W4P aplikace bez autentizace;
  • Konfigurační audit zvoleného operačního systému;
  • Sken bezdrátových sítí v oblasti auditované infrastruktury;
  • Investigace síťového toku auditované infrastruktury;
  • Posouzení hrozeb a zranitelností posledních 12 měsíců;
  • Testování segmentace a redukce scope;

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109