Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

Název v angličtině:Survey and education of citizens of the Czech Republic in the field of biometrics
Hlavní řešitel:Drahanský Martin
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Kód:TL02000134
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2021-12-31
Klíčová slova:biometrie; biometrický systém; biometrický údaj; edukace; riziko zneužití; průzkum populace; sociodemografická diverzita
Anotace:
Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) certifikovanou metodiku pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.

Publikace

2019DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej, GOLDMANN Tomáš a DVOŘÁK Michal. Biometrické systémy - aktuální stav a bezpečnost. Útvar polic. vzdělávání a služební přípravy, Policie ČR, Brno, 2019.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94