Geodrom - Experimentální ověření vlastností přenosného 3D mapovacího systému

Název v angličtině:Experimental Verification of Portable 3D Mapping System Features
Hlavní řešitel:Španěl Michal
Spoluřešitelé:Veľas Martin
Agentura:GEODROM s.r.o.
Zahájení:2018-10-01
Ukončení:2019-02-28
Klíčová slova:Mapovací systémy

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81