TESCAN 3DIM - Metody hlubokého učení pro zpracování 3D obrazových dat

Název v angličtině:Deep learning methods for 3D image processing
Hlavní řešitel:Hajduk Petr
Spoluřešitelé:Kodym Oldřich, Španěl Michal
Agentura:TESCAN 3DIM, s.r.o.
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, CNN, rozpoznávání 3D obrazových dat
Anotace:
Předmětem spolupráce je vypracování rešerší současných metod a trendů v oblasti zpracování a analýzy 3D obrazových dat moderními metodami hlubokého učení. Tvorbě analýz vhodnosti využití současných metod pro potřeby a úlohy definované Partnerem a experimentálním ověření vlastností vybraných metod a konzultacích již existujících řešení Partnera a technické pomoci při jejich inovaci.

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18