Topografická analýza obrazu s využitím metod hlubokého učení

Název v angličtině:Deep-Learning Approach to Topographical Image Analysis
Hlavní řešitel:Čadík Martin
Další řešitelé:Brejcha Jan
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION
Zahájení:2019-07-01
Ukončení:2022-06-30
Klíčová slova:image geo-lokalizace, topografické informace, registrace obrazu, hluboké učení, počítačové vidění
Anotace:
Projekt se zaměřuje na aktuální problémy počítačového vidění, zejména na vizuální lokalizaci v přírodním prostředí. Vizuální lokalizace kamery ve venkovním prostředí není v současnosti vyřešeným problémem, přestože nabízí celou řadu atraktivních aplikací od automatického porozumění obrazu, přes aplikace rozšířené reality až po navigaci samořiditelných vozidel a letounů. Projekt si klade za cíl výzkum nových metod pro lokalizaci kamery založených na registraci (angl. matching) multimodálních dat, zejména fotografické informace, syntetických (angl. rendered) obrazů, hloubkové informace a terénních modelů s využitím aktuálních metod strojového učení, zejména hlubokých neuronových sítí (DNN). Vedle využití terénních dat ve formě grafických modelů bude zkoumána také alternativa predikce hloubkové informace ze vstupní fotografie. Skupina CPhoto@FIT se dlouhodobě daným problémem zabývá a do projektu přináší hluboké zkušenosti výzkumné i aplikační, izraelskému partnerovi dále nabízí unikátní datové sady nepostradatelné pro trénování DNN.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215