ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru

Název v angličtině:ROBUST - veRificatiOn and Bug hUnting for advanced SofTware
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé:Kofroň Jan (MFF UK)
Další řešitelé:Holík Lukáš, Křena Bohuslav, Malásková Věra, Peringer Petr, Rogalewicz Adam, Smrčka Aleš
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA17-12465S
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:formální verifikace; statická analýza; symbolická verifikace; automatizovaná abstrakce; dynamická analýza a testování; vkládání šumu; testování řízené modelem; automaty; logiky; programy s ukazateli; paralelní programy; programy s kontejnery;
Anotace:
Automatizovaná verifikace a vyhledávání chyb v softwaru patří mezi témata aktivně řešená jak na univerzitách tak v průmyslu. Konečně tyto techniky mohou ušetřit značné finanční prostředky a u bezpečnostně kritických aplikací také lidské životy. Cílem tohoto projektu jsou nové automatizované metody statické formální verifikace (založené na metodách jako symbolická verifikace či automatická abstrakce) i extrapolující dynamické analýzy a pokročilého testování, a to pro programy používající několik různých pokročilých programovacích technik. Konkrétně se projekt zaměřuje na programy s ukazateli, paralelní programy (včetně cloudových) a programy s kontejnery. Tyto oblasti jsou sice částečně nezávislé, ale také se do značné míry překrývají: Na jednu stranu je zapotřebí zvládnout různé kombinace uvedených konstrukcí (např. paralelní programy s ukazateli) a na druhou stranu je zapotřebí ve všech těchto oblastech řešit podobné problémy. Důležitým příkladem takového problému, který bude řešen v projektu, je potřeba verifikovat otevřené programy, tedy fragmenty kódu, jejichž okolí není známo.

Produkty

2019Pluginy pro statickou analýzu vyvíjené skupinou VeriFIT, software, 2019
Autoři: Marcin Vladimír, Harmim Dominik, Pavela Ondřej, Vojnar Tomáš, Fiedor Tomáš, Rogalewicz Adam
2018Lenochod - SMT solver pro řetězcová omezení, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Janků Petr, Lin Anthony W., Rummer Philipp, Vojnar Tomáš
 MINA: Nástroj pro verifikaci programů s neomezeným počtem vláken, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Turoňová Lenka, Vojnar Tomáš
 Ranger: Nástroj pro Analýzu Mezí Programů Manipulujících s Haldou, software, 2018
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Rogalewicz Adam, Sinn Moritz, Vojnar Tomáš, Zuleger Florian

Publikace

2019ČEŠKA Milan, JANSEN Nils, JUNGES Sebastian a KATOEN Joost-Pieter. Shepherding Hordes of Markov Chains. In: Proceedings of 25th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Praha: Springer International Publishing, 2019, s. 172-190. ISBN 978-3-030-17464-4.
 HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Automata Terms in a Lazy WSkS Decision Procedure. In: Proceedings of 27th International Conference on Automated Deduction (CADE-27). Natal: Springer Verlag, 2019, s. 295-311. ISSN 0302-9743.
2018FIEDOR Jan, MUŽIKOVSKÁ Monika, SMRČKA Aleš, VAŠÍČEK Ondřej a VOJNAR Tomáš. Advances in the ANaConDA Framework for Dynamic Analysis and Testing of Concurrent C/C++ Programs. In: Proceedings of 27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. New York: Association for Computing Machinery, 2018, s. 356-359. ISBN 978-1-4503-5699-2.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, SINN Moritz, VOJNAR Tomáš a ZULEGER Florian. From Shapes to Amortized Complexity. In: Proceedings of VMCAI'18. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 205-225. ISBN 978-3-319-73720-1. ISSN 0302-9743.
 HEIZMANN Matthias, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, LI Yong, TSAI Ming-Hsien, TURRINI Andrea a ZHANG Lijun. Advanced Automata-based Algorithms for Program Termination Checking. In: Proceedings of PLDI'18. Philadelphia: Association for Computing Machinery, 2018, s. 135-150. ISBN 978-1-4503-5698-5.
 HRUŠKA Martin, MALÍK Viktor, SCHRAMMEL Peter a VOJNAR Tomáš. Template-Based Verification of Heap-Manipulating Programs. In: Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design. Austin: FMCAD Inc., 2018, s. 103-111. ISBN 978-0-9835678-8-2.
 KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Prediction of Coverage of Expensive Concurrency Metrics Using Cheaper Metrics. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Las Palmas: Springer International Publishing, 2018, s. 99-108. ISBN 978-3-319-74726-2.
 MALÍK Viktor, MARTIČEK Štefan, SCHRAMMEL Peter, SRIVAS Mandayam, VOJNAR Tomáš a WAHLANG Johanan. 2LS: Memory Safety and Non-termination (Competition Contribution). In: Proceedings of the 24th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, part 2. Thessaloniki: Springer International Publishing, 2018, s. 417-421. ISBN 978-3-319-89962-6.
2017AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. Concurrency and Computation: Practice and Experience. New York: WILEY, 2017, roč. 29, č. 21, s. 4268-4289. ISSN 1532-0634.
 DIAS Ricardo J., FERREIRA Carla, FIEDOR Jan, LOURENCO Joao, SMRČKA Aleš, SOUSA Diogo J. a VOJNAR Tomáš. Verifying Concurrent Programs Using Contracts. In: 2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). Tokyo: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 196-206. ISBN 978-1-5090-6032-0.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. SPEN: A Solver for Separation Logic. In: Proceedings of NFM'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 302-309. ISBN 978-3-319-57287-1.
 HONG Chih-Duo, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, MU Shin-Cheng, SINHA Nishant a WANG Bow-Yaw. An Executable Sequential Specification for Spark Aggregation. In: Proceedings of NETYS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 421-438. ISSN 0302-9743.
 HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forester: From Heap Shapes to Automata Predicates. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 365-369. ISBN 978-3-662-54580-5.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. In: Proceedings of LICS'17. Reykjavik: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-12. ISBN 978-1-5090-3018-7.
 KOZÁK David, KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Search-Based Testing Concurrent Java Programs Using the RoadRunner Analysis Framework [poster]. The proceedings of the 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč, 2017.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77