Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka

Název v angličtině:Improving Robustnes in Automatic Speaker Recognition
Hlavní řešitel:Glembek Ondřej
Spoluřešitelé:Fér Radek, Novotný Ondřej
Agentura:Grantová agentura České republiky - Juniorské granty
Kód:GJ17-23870Y
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:automatické rozpoznávání řečníka;robustnost;adaptace;řeč
Anotace:
Systémy pro automatické rozpoznávání řečníka dosáhly za posledních několik let vysokých rozpoznávacích úspěšností. Přesto při jejich nasazení v nových doménách, tedy za zcela jiných podmínek než za jakých byly postaveny, jejich úspěšnost dramaticky klesá. K takovým faktorům patří například jazyk mluvčích, styl mluvy, společenské podmínky mluvčích, akustické prostředí, nahrávací zařízení, přítomnost neřečových událostí, ruchy, přenosový kanál, atp. Řešením tohoto problému je a) vývoj metod pro robustní modelování nebo b) adaptace daného systému na novou doménu pomocí adaptačních dat. V tomto projektu se chceme zaměřit na obě tyto oblasti.
Popis projektu:
Cíle tohoto projektu jsou výzkum, vývoj a analýza obecných adaptačních technik a technik pro zvýšení robustnosti systémů pro automatické rozpoznávání mluvčího.

Publikace

2019NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, GLEMBEK Ondřej, ČERNOCKÝ Jan a BURGET Lukáš. Analysis of DNN Speech Signal Enhancement for Robust Speaker Recognition. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 2019, č. 58, s. 403-421. ISSN 0885-2308.
 ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a GLEMBEK Ondřej. End-to-end DNN based text-independent speaker recognition for long and short utterances. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 2020, č. 59, s. 22-35. ISSN 0885-2308.
 ROHDIN Johan A., STAFYLAKIS Themos, SILNOVA Anna, ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš a PLCHOT Oldřich. Speaker Verification Using End-To-End Adversarial Language Adaptation. In: Proceedings of ICASSP 2019. Brighton: IEEE Signal Processing Society, 2019, s. 6006-6010. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 SZŐKE Igor, SKÁCEL Miroslav, MOŠNER Ladislav, PALIESEK Jakub a ČERNOCKÝ Jan. Building and Evaluation of a Real Room Impulse Response Dataset. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing. 2019, roč. 13, č. 4, s. 863-876. ISSN 1932-4553.
2018ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia, GLEMBEK Ondřej, KENNY Patrick, KLČO Michal, LANDINI Federico Nicolás, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MONTEIRO Joao, MOŠNER Ladislav, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, PROFANT Ján, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos a ZEINALI Hossein. ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION. In: Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop. Athens: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2018, s. 1-10.
 DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav a MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2798-2802. ISSN 1990-9772.
 MOŠNER Ladislav, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5254-5258. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 1334-1338. ISSN 1990-9772.
 NOVOTNÝ Ondřej, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich a GLEMBEK Ondřej. On the use of DNN Autoencoder for Robust Speaker Recognition. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2018.
 NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, MOŠNER Ladislav a GLEMBEK Ondřej. On the use of X-vectors for Robust Speaker Recognition. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 168-175. ISSN 2312-2846.
 PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej, CUMANI Sandro, LOZANO Díez Alicia, SLAVÍČEK Josef, DIEZ Sánchez Mireia, GRÉZL František, GLEMBEK Ondřej, KAMSALI Veera Mounika, SILNOVA Anna, BURGET Lukáš, ONDEL Lucas, KESIRAJU Santosh a ROHDIN Johan A. Analysis of BUT-PT Submission for NIST LRE 2017. In: Proceedings of Odyssey 2018 The Speaker and Language Recognition Workshop. Les Sables d'Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 47-53. ISSN 2312-2846.
 ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel a BURGET Lukáš. End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired by i-Vector and PLDA. In: Proceedings of ICASSP. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 4874-4878. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 SILNOVA Anna, MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, NOVOTNÝ Ondřej, GRÉZL František, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT/Phonexia Bottleneck Feature Extractor. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 283-287. ISSN 2312-2846.
2017PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SILNOVA Anna, NOVOTNÝ Ondřej, DIEZ Sánchez Mireia, ROHDIN Johan A., GLEMBEK Ondřej, BRÜMMER Niko, SWART Albert du Preez, PRIETO Jesús J., GARCIA Perera Leibny Paola, BUERA Luis, KENNY Patrick, ALAM Jahangir a BHATTACHARYA Gautam. Analysis and Description of ABC Submission to NIST SRE 2016. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1348-1352. ISSN 1990-9772.
 SILNOVA Anna, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Alternative Approaches to Neural Network based Speaker Verification. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1572-1575. ISSN 1990-9772.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205