IRONSTONE - IoT monitoring and forensics

Název v angličtině:IRONSTONE - IoT monitoring and forensics
Hlavní řešitel:Matoušek Petr
Spoluřešitelé:Grégr Matěj, Ryšavý Ondřej
Další řešitelé:Kolář Dušan, Lichtner Ondrej
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA
Kód:TF03000029
Zahájení:2016-11-01
Ukončení:2019-10-31
Klíčová slova:Internet věcí; monitorování síťového provozu; digitální forenzní analýza; telemetrie; inteligentní domácnost; Průmysl 4.0; bezpečnost sítí; diagnostika
komunikace; zpracování dat, strojové učení
Anotace:
V projektu bude vytvořeno nové řešení pro monitorování komunikace a digitální forenzní analýzu v prostředí Internetu věcí (IoT) se zaměřením na
průmyslové a domácí prostředí. Pro tyto oblasti budou vyvinuty dva softwarové produkty:
  1. Softwarový nástroj Flowmon IoT Monitoring and Diagnostic Toolset, který bude zaměřen na monitorování komunikace za účelem včasné detekce provozních problémů a identifikace bezpečnostních incidentů.
  2. Nástroj Hancom GMD IoT Forensic Toolset pro forenzní analýzu získaných dat z IoT provozu a zařízení.
Oba nástroje mohou být společně použity například pro řešení bezpečnostních incidentů (Incident Response). Nástroje se stanou součástí produktové řady obou komerčních partnerů projektu.

Partneři projektu:

Výsledky projektu:
2x software

Produkty

2018Dissector protokolu DLSM pro Wireshark, software, 2018
Autoři: Matoušek Petr
 Parser protokolu CoAP, software, 2018
Autoři: Kolář Dušan
 Parser protokolu DLMS (a HDLC), software, 2018
Autoři: Kolář Dušan
 Parser protokolu GOOSE z rodiny IEC 61850, software, 2018
Autoři: Kolář Dušan
 Parser protokolu IEC-104, software, 2018
Autoři: Kolář Dušan
 Parser protokolu MMS z rodiny IEC 61850, software, 2018
Autoři: Kolář Dušan
2017Demonstrace LwM2M (Smart Metering), software, 2017
Autoři: Ryšavý Ondřej

Předcházející projekty

2011SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010632, 2011-2013, ukončen
Řešitel: Srovnal Vilém, Švéda Miroslav
Spoluřešitelé: Ráb Jaroslav, Ryšavý Ondřej
2010Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel

Publikace

2018MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej, JAMES Joshua I. a JANG Yunsik J. Interconnecting Education and Research Through International Partnership: IoT Case Study. In: Proceedings of 28th EAEEIE Annual Conference (EAEEIE). Hafnarfjordur: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-7711-7.
 MATOUŠEK Petr. Description of IEC 61850 Communication. FIT-TR-2018-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2018.
2017MATOUŠEK Petr. Analysis of DLMS Protocol. FIT-TR-2017-13, Brno, 2017.
 MATOUŠEK Petr. Description and analysis of IEC 104 Protocol. FIT-TR-2017-12, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 RYŠAVÝ Ondřej. Analysis of Constrained Application Protocol. FIT-TR-2017-15, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 RYŠAVÝ Ondřej. Security Monitoring of LwM2M communication. FIT-TR-2017-16, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171