FlowMon - Time machine

Název v angličtině:Innovation voucher - Time machine
Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:Flowmon Networks, a.s.
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2017-07-31
Klíčová slova:síťový provoz, záchyt, time machine
Anotace:
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nástroje pro záchyt síťového provozu zpětně v čase (dále jen Time Machine či TM).

Publikace

2017ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementačním a ladícím pracem pro Flowmon Networks a.s. v roce 2017. Brno: Flowmon Networks, a.s., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205