MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems.

Název v češtině:MegaModelování v době běhu - škálovatelný rámec založený na modelu pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu komplexních systémů
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Agentura:ECSEL Joint Undertaking - Horizon 2020
Kód:737494
Zahájení:2017-04-01
Ukončení:2020-03-31
Klíčová slova:Systems engineering, Simulation and design tools, Software design validation and maintenance, Embedded systems, Model-based System Engineering, Model-based Testing, Models@Runtime, Megamodelling, Runtime verification, Runtime validation, Online testing, Traceability, Continuous development.
Anotace:

Projekt MegaM@Rt vytvoří rámec zahrnující metody a nástroje pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu, které zásadním způsobem zvýší produktivitu, kvalitu a předpověditelnost výsledků velkých a komplexních systémů.

Publikace

2018AFZAL Wasif, BRUNELIERE Hugo, DI Ruscio Davide, SADOVYKH Andrey, MAZZINI Sylvia, CARIOU Eric, TRUSCAN Dragos, CABOT Jordi, FIELD Daniel, POMANTE Luigi a SMRŽ Pavel. The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems. In: Proceedings of the Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). Vienna: IEEE Computer Society, 2018, s. 494-501. ISBN 978-1-5386-2146-2.
 AFZAL Wasif, BRUNELIERE Hugo, DI Ruscio Davide, SADOVYKH Andrey, MAZZINI Sylvia, CARIOU Eric, TRUSCAN Dragos, CABOT Jordi, GÓMEZ Abel, GORRONOGOITIA Jesús, POMANTE Luigi a SMRŽ Pavel. The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2018, roč. 61, č. 9, s. 86-95. ISSN 0141-9331.
2017FAJČÍK Martin, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a SMRŽ Pavel. Automation of Processor Verification Using Recurrent Neural Networks. In: 2017 18th International Workshop on Microprocessor and SOC Test and Verification (MTV). Austin, Texas: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 15-20. ISBN 978-1-5386-3351-9.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94