Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení

Název v angličtině:Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Kolář Dušan
Další řešitelé:Rychlý Marek
Agentura:ŠKODA AUTO a.s.
Zahájení:2017-04-25
Ukončení:2017-07-25
Klíčová slova:Cloud
Anotace:

Studie cloud computing systémů bude zpracována na základě rozboru sekundárních zdrojů odborných dat a informací dle doporučení ŠKODA AUTO v podobě závěrečné zprávy a prezentace. Jazykem bude angličtina a čeština. Rozsah bude minimálně 100 normostran, včetně slovníku a příloh (maximálně 33 normostran).

 

Analýza bude obsahovat:

1.1         Úvod do problematiky cloud computing systémů

1.1.1      Úvod do zavedené terminologie

1.1.2      Přehled současného stavu a trendů budoucího vývoje v oblasti cloud computing systémů

1.1.3      Příklady praktického použití cloud computing systémů v současnosti

1.2         Praktické využití cloud computing systémů ve výrobní organizaci

1.2.1      Možnosti využití cloud computing systémů ve výrobní organizaci typu velké společnost z oblasti automotive, příp. elektro

1.2.2      Příležitosti a přínosy, rizika a případné hrozby nasazení cloud computing systémů

1.2.3      Návrh identifikace bezpečnostních hrozeb a možná řešení (včetně konkrétních příkladů)

1.3         Přehled a srovnávací analýza existujících produktů / cloud computing systémů

1.3.1      Detailní přehled dodavatelů a jejich produktů cloud computing systémů vhodných pro nasazení ve výrobní organizaci typu velké společnost z oblasti automotive, příp. elektro

3.2         Srovnávací analýza alespoň tří z vybraných produktů a porovnaní výsledků s Cloud Foundry (popř. podobnými sdruženími)

1.4         Manažerské shrnutí (Executive Summary)

1.5         Doporučení pro ŠKODA AUTO

1.6         Prezentace výsledků vedení výroby a bezpečnosti IT ŠKODA AUTO

Realizační výstupy:
Závěrečná zpráva

Publikace

2017RYCHLÝ Marek a KOLÁŘ Dušan. Analýza cloud computing systémů pro ŠKODA AUTO. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 RYCHLÝ Marek a KOLÁŘ Dušan. Cloud Computing System Analysis for ŠKODA AUTO. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94