Caffe XNOR-nets

Název v angličtině:Caffe XNOR-nets
Hlavní řešitel:Hradiš Michal
Agentura:Fingera s.r.o.
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2017-06-30
Klíčová slova:konvoluční sítě, CNN, NXOR-nets
Anotace:
Vyhodnocení vlastností NXOR-nets a opensource nástroje pro jejich trénování.

Předmětem je vyhodnocení vlastností binárních sítí NXOR-nets podle publikace: Rastegari et al.: XNOR-Net: ImageNet Classification Using Binary Convolutional Neural Networks.

Mezi vyhodnocované vlastnosti patří úroveň snížení přesnosti natrénovaných sítí po převedení do binární podoby a možnosti kompenzování tohoto snížení přesnosti zvětšením sítě. Vyhodnocení proběhne na úloze klasifikace identit lidí podle obličeje (například na datové sadě MEGAFACE) s využitím dvou architektur sítě (například základní konvoluční sít a ResNet).

Výstupem vyhodnocení bude technická zpráva.

Výstupem bude také implementace vrstev nutných pro trénování NXOR sítí pro framework Caffe. Tyto implementace budou replikovat postupy popsané v XNOR-Net článku s využitím GPU. Součástí bude také základní implementace dopředného průchodu těchto vrstev pro PC CPU jako funkce v čistém C++ bez výrazných optimalizací. Tyto implementace budou uvolněny jako open source software k volnému užití pod licencí BSD 2-Clause.

Realizační výstupy:
* Technická zpráva o chování NXOR sítí
* OpenSource implementace vrstev nutných pro trénování NXOR sítí s využitím GPU
* Implementace dopředného průchodu těchto vrstev pro PC CPU jako funkce v čistém C++ bez výrazných optimalizací

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77