Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet

Název v angličtině:Innovation voucher - Text data extraction from card scan
Hlavní řešitel:Beran Vítězslav
Další řešitelé:Hradiš Michal
Agentura:Medingo s.r.o.
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2017-09-30
Klíčová slova:zpracování obrazu, detekce a extrakce textu
Anotace:
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nástroje pro detekci vybraných textových polí a extrakci textových dat z obrazů naskenovaných karet zdravotních pojišťoven a podobných.

Publikace

2017BERAN Vítězslav. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet. Brno: Medingo s.r.o., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171