NXP - konzultace - Computer Vision

Název v angličtině:Consultancy and making algorithmes for Computer Vision
Hlavní řešitel:Juránek Roman
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Agentura:NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o.
Zahájení:2017-03-20
Ukončení:2017-07-31
Klíčová slova:počítačové vidění
Anotace:
Konzultace, poradenství a tvorba algoritmů pro NXP v oblasti počítačového vidění

Publikace

2017JURÁNEK Roman a MILET Tomáš. Závěrečá zpráva projektu NXP-2017-K1. Brno: NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o., 2017.
 JURÁNEK Roman. Relative motion estimation and structure from motion. Brno: NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77